GDPR

På Takmasen AB värnar vi om våra kunders personliga integritet. Därför vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Den 25:e maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PUL) med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränkts vid behandling av personuppgifter. Med GDPR stärks rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Personuppgifter vi behandlar kan vara:
Person- och kontaktinformation, namn, fakturaadress, e-postadress, telefonnummer.

Vi sparar endast uppgifter som är relevanta för Din kundstatus hos oss. Vi garanterar att Dina personuppgifter inte sprids vidare till obehöriga och ej heller kommer att användas i marknadsföringssyfte.

Vill du ha information om vilka uppgifter vi har sparat på er eller om du vill att vi raderar dina personuppgifter så kan du kontakta oss via mail till info@takmasen.se

.